EUtweets - zoeken

Doorzoek de tweets van de parlementariërs

16 tweets gevonden.

avatar

Mohammed Chahim (PvdA) di 14 mrt 2023, 13:19

De tweede wet gaat over landgebruik en bosbouw. #LULUCF De manier waarop wij grond gebruiken moet duurzaam zijn voor zowel het klimaat als de natuur.

Omdat we CO2 kunnen opslaan in de grond, kan duurzaam grondgebruik de sleutel zijn naar een CO2 neutrale economie. (4/6)

in reply to avatar

Mohammed Chahim (PvdA) di 14 mrt 2023, 13:19

Een ander belangrijk onderdeel is dat lidstaten binnen de afgesproken emissieruimte blijven en dat er slechts beperkte flexibiliteit mogelijk is. #EUETS

Zo worden geitenpaadjes afgesloten & kunnen lidstaten voor maar max. 10% gebruik maken van de handel in emissierechten. (3/6).

avatar

Bas Eickhout (GroenLinks) vr 11 nov 2022, 14:26

Gisternacht een derde deal op het klimaatpakket. Lulucf... Onbegrijpelijke afkorting, met belangrijke stappen voor ons gehele landgebruik: groenlinks.nl/nieuws/deal-­op…­

avatar

Mohammed Chahim (PvdA) ma 16 mei 2022, 12:32

Vandaag stemt ENVI over de verdeling van de inspanningen (#ESR), de verandering in landgebruik en bosbouw (#LULUCF)🌳, de luchtvaart amendementen ✈️en de richtlijn hernieuwbare energie (#RED)🌿.

in reply to avatar

Mohammed Chahim (PvdA) ma 16 mei 2022, 12:32

Het is aftellen⏱️naar de aankomende stemmingen in de milieucommissie van het Parlement🇪🇺. De ENVI-commissie zal deze week haar standpunt bepalen over belangrijke #Fitfor55 -dossiers. De eerste stemmingen zullen vandaag al plaats vinden.👀
Pak je agenda erbij📔

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 26 jan 2022, 18:46

LULUCF staat voor Land Use, Land Use Change & Forestry en kijkt naar hoe CO2 opgeslagen en vastgehouden kan worden door onder meer bosbouw en landbouwmethoden.

in reply to avatar

Esther de Lange (CDA) wo 26 jan 2022, 18:46

In de milieucommissie ging het vandaag over 2 belangrijke zaken. Ten eerste LULUCF, de derde pijler van het EU-klimaatbeleid, gefocust op landgebruik en bosbouw. In Nederland minder bekend, maar wel belangrijk voor de Europese klimaatdoelstellingen.

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 26 jan 2022, 18:46

Op tal van vlakken is Nederland - terecht - solidair met andere Europese landen, zoals bij financiële steun bij de coronacrisis. Bij LULUCF heeft Nederland de solidariteit van andere landen nodig.

in reply to avatar

Esther de Lange (CDA) wo 26 jan 2022, 18:46

LULUCF staat voor Land Use, Land Use Change & Forestry en kijkt naar hoe CO2 opgeslagen en vastgehouden kan worden door onder meer bosbouw en landbouwmethoden.

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 26 jan 2022, 18:46

In de milieucommissie ging het vandaag over 2 belangrijke zaken. Ten eerste LULUCF, de derde pijler van het EU-klimaatbeleid, gefocust op landgebruik en bosbouw. In Nederland minder bekend, maar wel belangrijk voor de Europese klimaatdoelstellingen.

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:09

De Europese Commissie heeft in haar Green Deal plannen een grote(re) rol weggelegd voor LULUCF, zeker naar het doel van klimaatneutraliteit in 2050. Onvermijdbare CO2-uitstoot elders kan dan gecompenseerd worden via slimmer gebruik van land en bodem via zogenaamde ‘carbon sinks’.

in reply to avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:09

De huidige doelstelling van LULUCF is de no-debit-regel: totale emissies onder LULUCF mogen niet groter zijn dan de totale emissies die worden opgenomen binnen LULUCF. Dit is mogelijk omdat de land- en tuinbouw niet alleen CO2 uitstoot maar het ook weer kan benutten en binden.

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:09

De huidige doelstelling van LULUCF is de no-debit-regel: totale emissies onder LULUCF mogen niet groter zijn dan de totale emissies die worden opgenomen binnen LULUCF. Dit is mogelijk omdat de land- en tuinbouw niet alleen CO2 uitstoot maar het ook weer kan benutten en binden.

in reply to avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:09

De LULUCF-verordening bestaat pas sinds 2018 en gaat over CO2-emissies afkomstig uit het land- en bodemgebruik in de Europese Unie. Het gaat dan bijvoorbeeld om moerasland, grasland, maar ook akker- en bosbouw. Bijna alle vormen van bodemgebruik dus.

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:09

De LULUCF-verordening bestaat pas sinds 2018 en gaat over CO2-emissies afkomstig uit het land- en bodemgebruik in de Europese Unie. Het gaat dan bijvoorbeeld om moerasland, grasland, maar ook akker- en bosbouw. Bijna alle vormen van bodemgebruik dus.

in reply to avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:08

Naast #ETS en #ESR is #LULUCF - Land Use, Land Use Change & Forestry - de onbekendste pijler van het Europese klimaatbeleid, met de gekste afkorting. Toch niet minder belangrijk en met relevantie voor ons veenweidegebied - vandaar dit draadje.
#GreenDealVoorstellen #Fitfor55

avatar

Esther de Lange (CDA) wo 25 aug 2021, 19:08

Naast #ETS en #ESR is #LULUCF - Land Use, Land Use Change & Forestry - de onbekendste pijler van het Europese klimaatbeleid, met de gekste afkorting. Toch niet minder belangrijk en met relevantie voor ons veenweidegebied - vandaar dit draadje.
#GreenDealVoorstellen #Fitfor55

avatar

Bas Eickhout (GroenLinks) ma 16 apr 2018, 10:08

Vanavond debat en morgen stemming over LULUCF. LULU-wat? klimaat.groenlinks.nl/nieu­ws/hoe-ber…­

avatar

Annie Schreijer (CDA) di 11 jul 2017, 10:20

Zonet stemming #LULUCF-verordening klimaat, #bosbouw, landgebruik. Gelijk speelveld #landbouw lidstaten belangrijk!

avatar

Annie Schreijer (CDA) ma 27 feb 2017, 16:48

@IanDuncanMEP @BirdLifeEurope That's why I proposed to reward #CO2 reductions achieved by #climate efficient #EU farmers! #flex #LULUCF

avatar

Bas Eickhout (GroenLinks) di 27 nov 2012, 10:29

Weer een hele ochtend onderhandelen met de Raad over LULUCF-wetsvoorstel van de Commissie: ec.europa.eu LULUCF? groenlinks.nl

avatar

Bas Eickhout (GroenLinks) di 13 nov 2012, 19:28

En we gaan weer door; wederom in onderhandelingen met de Raad over wetgeving LULUCF. Dit dus: ec.europa.eu Excuus voor al die termen

avatar

Bas Eickhout (GroenLinks) ma 9 jul 2012, 16:40

Na Economische Dialoog met Draghi, nu doorschakelen naar EU klimaatwetgeving op landbouw, landgebruik en bosbouw. LULUCF voor de liefhebbers

1 - 16